Årsmötet 2014

Så var då årets stämma avklarad i samma lugna och trivsamma anda som präglat årsmötena de senaste åren. Claes Hero lämnade styrelsen som han varit verksam i de senaste 8-9 åren, varav 6 som ordförande, och Sören Jansson som varit vägfogde sedan millennieskiftet, likaså. Jag hoppas att dom får dagarna att gå trots frånvaron av vägföreningsuppdrag, men blir det alltför långtråkigt får dom väl ställa upp igen.Nya ledamöter i styrelsen är Jennie Norlin Norrö Ringväg och Björn Westholm som bor på Barrstigen.
Jag önskar dom lycka till i sina uppdrag, liksom de ledamöter som fortsätter sina uppdrag, Björn Pålhammar och Helena Jernberg och ser fram emot ett fortsatt bra styrelsearbete.
Nya styrelsesuppleanter är Dan Winnansson, Lars Johansson och Johan Lausing. Gustaf Lövgren omvaldes för ytterligare en mandatperiod.
Ett starkt lag som jag ser det.
Mötesprotokoll finns nu att läsa under fliken ”protokoll och dokument”

Tillträdande ordförande
Jan-Olof Larsson

Publicerat i Uncategorized | Kommentering avstängd