Utförda arbeten 2013

  • slaghackning veckan före midsommar och sista veckan i augusti
  • potthålslagning under juli
  • reparation genom ny beläggning på 2600 kvm väg i olika avsnitt genomfördes vecka 35
  • Nu(vecka 37) är gatubelysning monterad på Norrö Höjdväg och Barrstigen