Utförda arbeten 2014

Räcket utmed Garnsviksvägen vid Äldre Ting blev klart i början av maj.
Potthålslagning och vägrensslåtter gjordes vecka 26
Roslagsvatten återställde Norrövägen efter VA-arbetet vecka 26