Utförda arbeten 2012

  • Kantskärning på olika sträckor i hela området
  • Slaghackning 2 ggr
  • Utbyte av 2 vägtrummor
  • Spolning av ett 20-tal vägtrummor
  • Plockning av tjälskjuten sten
  • Potthålslagning
  • Slyröjning på valda sträckor
  • Dom stora sidomarkeringsskärmarna vid 8 farthinder samt några skadade av den mindre typen är utbytta.
  • Renovering av Garnsviksvägen, lokalgatan mellan 44-60