Avgifter

 

Vi har i vägföreningen 3 st olika avgifter.

  • Vägavgift
  • Slitageavgift
  • Anslutningsavgift

Vad dessa avser och vilka belopp som ska betalas framgår i undermapparna