Vägavgift

pengar 002Vägavgiften bestäms formellt av årsstämman varje år. Tillsammans äger vi vägarna och grundtanken är att vi alla delar så rättvist som möjligt på de kostnader vi har för dem. Varje fastighet åsätts ett andelstal – en andel av samfälligheten. Detta görs i samråd med Lantmäteriet, och baseras på fastighetens läge och vilken sorts fastighet det gäller, fritidshus, permanentboende eller en rörelse.
Se Anläggningslagen 1973:1149.

Bakgrunden kan enkelt beskrivas enligt följande: ju mer/längre sträcka man kör på våra vägar, desto mer anses man slita på dem. Därav följer t ex att en fritidsregistrerad fastighet har ett lägre andelstal än en permanentboende, medan en rörelse (exempelvis hästgårdarna, Vaxö Gods och Säbykyrkan) genererar mer trafik i form av besökare och leveranser, och alltså åsätts ett högre andelstal.

För att sätta andelstalen är Norrö/Säby indelat i zonerna 1-5  och varje fastighet är registrerad i någon av följande kategorier:

  • Obebyggd
  • Fritidsboende
  • Permanentboende
  • Rörelse

Observera att det är mycket viktigt att Du kontaktar oss om det sker förändringar beträffande Din fastighet, om Du t ex flyttar ut permanent till Ditt fritidshus, eller om fastigheten säljs eller överlåtes.

Vem är betalningsskyldig?
Det är den som är registrerad ägare vid tiden för årsstämman som är betalningsansvarig för vägavgiften innevarande år. Varje andel kostar 132 kr för verksamhetsåret 2024.
Räkneexempel: Om din fastighet till exempel har andelstal 29, är
vägavgiften 3 828 kr/år