Årsstämman 2010

Inkomna motioner:

A Starck 3motioner 2010

Styrelsens svar på inkomna motioner:

A Starck 2010 svar motion 1 ang handlingsplan för kontakt mellan delägare och styrelse

A Starck 2010 svar motion 2 ang vinterväghållning och mötesplatser

A Starck 2010 svar motion 3 ang Kvarnvägen

Stämmodokument:

Protokoll Årsstämma 2010

Balans- o Resultaträkning 09-12-31

Budgetförslag 2010

Revisionsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009

Styrelsens förslag stadgeändring av stadgarnas paragraf 14.