Anslutningsavgift

Varje ny fastighet som ansluter sig till Samfällighetsföreningen måste betala en anslutningsavgift. Det är på Årsstämma 2020 bestämt att en sådan avgift ska beräknas enligt formel nedan.

Anslutningsavgiften (AA) för nya medlemmar är: Andelstal för fastighet med permanentbostad i aktuell zon (AT) multiplicerat med för året aktuell kostnad per andel (Andelsavgift) multiplicerat med 10.

Det gäller oavsett om tomten är bebyggd eller ej.

Exempelvis får då en ny fastighet i zon 4, med andelstalet 29, anslutningsavgiften 29*132*10 för verksamhetsåret 2024. Summan blir 38 280 kr i exemplet och erläggs som en engångsavgift. Föreningen fakturerar i samband med att Lantmäteriet tar beslut om anslutning.

Gäller anslutningen en näringsfastighet eller flerbostadshus tillämpas samma metod efter det att andelstalet överenskommits.