Trafiksäkerhet

Många fastigheter har tomtgräns väldigt nära vägen och häckväxter och träd breder ut sig. Det är varje fastighetsägares skyldighet att hålla efter sina växter så att sikten inte skyms och att inga växtdelar inkräktar på körbanan. I dokumentet nedan beskrivs hur det bör fungera.

Norrö vägar och vägområden