Välkomna!

Med denna hemsida hoppas vi kunna sprida information till alla boende i Norrö/Säby om förvaltningen av våra vägar – sådant som görs, sådant som ska göras samt vilket ansvar fastighetsägare resp samfälligheten har. Vi vill i sammanhanget betona just ”våra vägar”, eftersom Du som fastighetsägare också är delägare i vägarna i området, med allt som därtill hör i form av belysning, vägräcken, skyltar osv.

På årsstämman som hålls i april varje år kan man genom motioner framföra sina förslag till förbättringar, men kom ihåg att skicka in motioner senast den sista februari. På stämman fastställs en styrelse som får i uppgift att ta hand om vägen och dess administration fram till nästa stämma. Se gärna stadgarna för mer information.

Under ”Hem” hittar Du våra löpande aktuellt-notiser. Dessa publiceras allt som ofta också på vår facebooksida som är privat och sluten. Sök efter Norrövägar Samfällighetsförening och ansök om att bli medlem. Det är bara boende som får vara medlemmar i den.

Upptäcker ni att vägen, belysning eller räcke behöver ”akut” omhänder-tagande så kontaktar ni Vägfogden via mejl på vagfodgde@norrovagar.se och i alla övriga frågor mejlar ni info@norrovagar.se. Vill Du nå någon styrelse-medlem, revisor eller valberedning, så hittar Du kontaktinformation (om sådan finns) under fliken ”kontakt”

Under ”Dokumentation” finner ni protokoll från Styrelsemöten samt material från Årsstämmor (inkl stämmoprotokoll) bakåt i tiden.