Hur bred är vägen..?

Norrös vägnät består av smala vägar där möten mellan fordon kan innebära svårigheter, speciellt vintertid. Snöröjning måste fungera och ambulans och brandkår får inte hindras vid utryckning. Vi måste alla bidra till att framkomligheten på våra vägar inte försämras ytterligare, och visa hänsyn gentemot våra grannar och besökare i området.
På senare tid har problem uppstått p.g.a att bilar parkeras på vägmark, med försämrad framkomlighet, irritation och ökad olycksrisk som följd.
Den som bygger och anlitar hantverkare måste se till att skapa parkeringsmöjligheter för sina medarbetare på tomtmark. Det är ohållbart att vägen används som parkeringsplats för dessa, och även i övrigt måste fastighetsägare se till att familjens egna fordon kan ställas upp på tomten och inte på vägmark.
Vad är då vägmark?  Jo, gatans bredd inklusive vägren och dike, och där inget dike finns får man räkna med minst 0,5 meter från vägren.
Vi vill inte tvingas att ta till övervakning och parkeringsböter, utan hoppas att alla Norröbor är så insiktsfulla och hänsynstagande, att vi undviker att använda vägarna som uppställningsplats för fordon och annat, som begränsar framkomligheten.
Tack för din hjälp!

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.