Årsstämma 2021

Även detta år så har vi en epidemin som pågår vilket resulterar i att vi inte kan träffas i den omfattning vi önskar. Vi kommer därför hålla årsstämma Norrövägar på samma sätt som förra året måndagen den 26 april kl. 19.00. Styrelsen önskar i den mån det går att medlemmar delegerar befogenheter till andra medlemmar och på så vis minimera antalet deltagare på stämman. En medlem kan max representera 3 st medlemmar utöver sin egen fastighet dvs 4 st fastigheter. Använd gärna vår egna framtagna Fullmakt. Vi försöker också på stämman att inte ta upp andra frågor än de som inkommit som motioner eller propositioner då stämmans deltagare förmodligen är kraftig decimeras. Det känns inte rättvist. Skulle stämman bli fast i frågor så kommer stämman skjuta på frågorna till nästa stämmotillfälle.

Kallelse, Fullmakt och Förvaltningsberättelse med balansräkning och resultatrapport inkl budget finns i fliken Dokument och rullist Årsstämman 2021.

Inga motioner från medlemmar är inkomna. Styrelsen har en proposition som läggs fram.

Sekreterare/Ledamot Thomas Lundmark

Länk till One Nordics felanmälan hittar ni numera under fliken Trafiksäkerhet!!

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.